Gardini.nl

Voor iedereen een mooie tuin

Je tuin in je hypotheek

De tuin aanleg wordt in eerste instantie vaak vooruitgeschoven en niet meegenomen in het totale financiële plaatje bij een nieuwbouwhuis. Met als resultaat dat je er financieel niet goed rekening mee houdt. De tuin wordt dan een sluitpost op je begroting. Dat is jammer want je tuin is een verlenging van je woonkamer en een goed aangelegde tuin vergroot je woonplezier!

De complete basis is hypothecair financierbaar

De kosten voor de aanleg van je tuin zijn mee te financieren in je hypotheek. Uitgangspunt hierbij is dat het mee te financieren bedrag besteed wordt aan “aard en nagelvaste” zaken. Concreet betekend dat voor een tuin de volledige basis: schuttingen, de ondergrond, bestrating/vlonders, verlichting en beplanting. De tuinmeubels en andere losse items kunnen niet worden meegefinancierd.

Hoe regel je alles

Laat van te voren berekenen wat de tuinaanleg kost door Gardini. Bepaal dan of je de tuinaanleg uit eigen middelen wilt en kunt betalen of dat je de tuinaanleg mee wilt financieren in je hypotheek. Neem tijdens het hypotheekgesprek met de hypotheekadviseur meteen de kosten van de tuinaanleg mee, hij kan dan meteen aangeven wat jouw mogelijkheden zijn en wat de extra kosten zijn per maand. Met de huidige lage rente zal je verrast zijn door de geringe extra maandlast.

Bijv. wanneer je het liefst gebeld wil worden.

Gardini

Bereken extra hypotheeklasten

Wij werken onder andere samen met